Landsbylauget - Fløng Sogn

 

Soderup - Marbjerg - Ny Fløng - Fløng

 

 

 

Aktuelt...

Støt Fløngskoven - køb træer her:

 

Det er stadig muligt at støtte, så

får vi blot bedre faciliteter i skoven. 

 

 

Velkommen...

 

Landsbylauget - Fløng Sogn blev stiftet den 31. maj 2010.  

 

Landsbylaugets formålsparagraf:

 

"Landsbylaugets formål er at arbejde for, at Landsbylaugets områder understøttes af en bæredygtig byudvikling der bevarer, styrker og udvikler det miljø og den kultur - herunder det serviceniveau - der findes i området, samt at varetage beboernes fælles interesser og repræsentere disse interesser udadtil overfor byråd, myndigheder, foreninger og andre organisationer.

 

Landsbylauget tilstræber en løbende dialog med Høje-Taastrup Kommune angående forhold der har - eller kan tænkes at få - betydning for området, herunder i størst muligt omfang at blive hørt - og afgive høringssvar - i forhold til planer for området som helhed eller dele heraf."

 

Her på disse sider finder du oplysninger om Landsbylauget, herunder vedtægterne, kontaktoplysninger om bestyrelsen, referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, korrespondance, nyheder om aktuelle emner samt - sidst men ikke mindst - oplysninger om hvordan du kan blive medlem af Landsbylauget - Fløng Sogn.

 

 

 

www.floenglaug.dk

Email-adresse: mail@floenglaug.dk                                                          Bankforbindelse: Nordea, regnr.: 2283 kontonr.: 8975-834-124

Postadresse   :

 

 

Fmd. Søren E. Sørensen

Tlf: 46562633, Mobil:23688014 

Cvr-nr: 32912192

Bøgevang 30, Fløng

2640 Hedehusene

 

Fløngvejr: