Forside
Vi bruger Google Analytics til at få lidt statistik på siderne. Der overgives ellers ikke oplysninger til 3. part.

Landsbylauget - Fløng Sogn

Soderup - Marbjerg - Ny Fløng - Fløng

Siderne er sidst opdateret den:

27. marts 2015

Vi er ved at opdaterer vores hjemmesider fordi vores webhotel har skiftet programmer, så hvis det er lidt rod her på siderne så skal vi nok få det på plads med tiden.

Se vores vedtægter her

Aktuelt:

 

Se status for solgte træer i vores nye skov på Folkeskoven hjemmeside - klik på logoet...

 

Velkommen...

 

Landsbylauget - Fløng Sogn blev stiftet den 31. maj 2010.

 

Landsbylaugets formålsparagraf:

 

"Landsbylaugets formål er at arbejde for, at Landsbylaugets områder understøttes af en bæredygtig byudvikling der bevarer, styrker og udvikler det miljø og den kultur - herunder det serviceniveau - der findes i området, samt at varetage beboernes fælles interesser og repræsentere disse interesser udadtil overfor byråd, myndigheder, foreninger og andre organisationer.

 

Landsbylauget tilstræber en løbende dialog med Høje-Taastrup Kommune angående forhold der har - eller kan tænkes at få - betydning for området, herunder i størst muligt omfang at blive hørt - og afgive høringssvar - i forhold til planer for området som helhed eller dele heraf."

 

Her på disse sider finder du oplysninger om Landsbylauget, herunder vedtægterne, kontaktoplysninger om bestyrelsen, referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, korrespondance, nyheder om aktuelle emner på vores Blog, link til vores Facebook side og vores samarbejdsparter/interessenter, samt - sidst men ikke mindst - oplysninger om hvordan du kan kontakte os samt blive medlem af Landsbylauget - Fløng Sogn.

 

/Bestyrelsen